Haydi el ele

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna nasıl itiraz edebilirim?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna nasıl itiraz edebilirim?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna nasıl itiraz edebilirim?

Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.

Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara bağlanır.

Soru; Engelliler için ayrılmış park yerlerine usulsüz şekilde park etmiş araçlara bir yaptırım varmıdır?

Evet vardır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 61/o bendinde “Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, park etmek yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler para cezası ile cezalandırılırlar. (o) bendinin ihlâli hâlinde para cezası iki kat artırılır ve yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir.” Denilmekte olup, Bu tür ihlali yapan engelli olmayan vatandaşlara ait park etmiş araçlara Kanunun 61./o Maddesi gereği iki kat para cezası uygulanır.

Engelliler Sitesi

facebookta paylaş
İlgili Konular