Haydi el ele

Bir Tıkla Nükleere Karşı Çıkın, Akkuyu Santraline sizde Hayır Deyin

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı bölgenin öncesinde ve sonrasında çekilen iki fotoğraf, bölgede çevre felaketinin ne derece yaşandığını ve hangi boyutlara varacağını gözler önüne seriyor. Nükleersiz bir Türkiye için İMZALA!!!

Bir Tıkla Nükleere Karşı Çıkın, Akkuyu Santraline sizde Hayır Deyin

Nükleersiz bir Türkiye için İMZALA

Akkuyu Nükleer.  Fukushima’daki Çernobil’deki nükleer facialarından ders almamak, Avrupa yenilenebilir enerjiye geçerken nükleerde ısrar etmek. Bakın mesela fotoğraflarda henüz santral kurulmadan doğaya yaptıkları görülüyor. Şimdiden geçmiş olsun.

Mersin, Akkuyu sahasına, sahibi Rusya olan nükleer santral reaktörlerikurulması konusunda çalışmalar, tüm dünyada yaşanan tereddütlerve vazgeçmelere rağmen ısrarla sürüyor. Yaşanan onca nükleer kaza,felaket ve trajediden sonra (TMI, Çernobil ve en son Fukuşima vb.)nükleer santrallerden vazgeçen, mevcutları durduran, kapatan ve / veyayavaşlatma kararı alan tüm ülkelerle birlikte hükümet, nükleer santralyapılması konusunda kararını yeniden gözden geçirmeli ve ülkemizdekisağduyulu tüm nükleer yanlılarının bile kabul etmediği bu anlaşmayıiptal ederek, derhal yapımından vazgeçmelidir. Neden mi?

Akkuyu için 1976 Yer Lisansı öncesi yapılan deprem- zemin değerlendirmesinde, sahanın “Peak Ground Acceleration (PGA)” değerinin 0,25 g olduğu tahmin edilmişti. İptaledilen 1997 ihalesinde de, buna göre tasarım istenmişti. Amao sıralar, PHSA adında “olasılıksal” PGA hesaplama yöntemi yeni yaygınlaşmaktaydı ve Akkuyu için 0,3 g alınması tavsiye ediliyordu. Ancak, Akkuyu için yeni “olasılıksal” yöntemler ile hesaplama hiç yapılmamıştır. Türkiye’nin dünya çapındadeprem uzmanı Dr. Aybars Gürpınar, “olasılıksal” yöntemleAkkuyu’nun deprem ivmesinin yeniden hesaplanması gerekti-ğini belirtmektedir. Dünyada birçok santralin “olasılıksal” deprem ivmesi son 20 yıl içinde yeniden hesaplanmıştır. Bazılarıeski yöntemde öngörülene oranla daha yüksek çıkmış ve santrallerde ciddi, çok pahalı değişiklikler yapılması gerekmiştir. Dr.Aybars Gürpınar, “Akkuyu’nun deprem ivmesinin, yeni yöntemle hesaplandığında, daha yüksek bir değer çıkmasını beklediğini, örneğin; 0,35 g olabilir” diye belirtmiştir.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü hocalarından Prof.Dr. Polat Gülkan’ın, Kaliforniya’dan Yer Bilimleri Uzmanı ErolKalkan ile birlikte TAEK için 2008 Ağustos ayında gayri resmiolarak hazırlamış oldukları bir raporda, Akkuyu (PGA) depremivmesinin 0,37 g ile 0,46 g aralığında, yani eski tahminlere göre%50 oranında artması gerektiği belirtilmektedir. Ruslar kendiülkelerinde ve başka ülkelerde yaptıkları santrallerde, özellikleSSCB döneminde depreme dayanıklılığı hiç dikkate almamıştır.Akkuyu’ya kuracaklarını söyledikleri VVER1200 tasarımının0,25 g’ye dayanacağını iddia etmektedirler. Ancak, hali hazırda0,46 g’ye uygun tasarımları bulunmamaktadır. Bu, ülkemiz vedünya için çok büyük bir risktir.

facebookta paylaş
İlgili Konular